An Iranian Weblog in Toronto, Canada, in Farsi (Persian) language
 

نوشته: اکبر شیخ زاده-تورنتو

مطالبی که در مورد مالیات شخصی و بیزینسی هر هفته درهمین صفحه می نویسم و هر هفته در صفحه 41 نشریه فارسی-کانادایی "شهرما" http://shahrema.org/shahrema-issue535/index.htmlو درین وبلاگ و در هفته نامه "ایران استار" IRANSTAR.COMبرای استفاده دیگران منتشر میشه جنبه راهنمایی یا مشاوره قانونی ندارند و فقط برای اطلاع رسانی کلی است چراکه هر پرونده و کیسی شرایط خاص دارد. ضمنن بعضی اوقات برخی اصطلاحات انگلیسی به دلیل اشکال نرم افزاری ممکنه که برعکس نمایش داده شوند.

نظام مالیاتی توسط اداره مالیات فدرال کانادا CRA اداره مي شود. ادرس سایت رسمی این اداره cra-arc.gc.ca/ است.

در کانادا همسر به معنای همسر عقدی و قانونی و یا کسی است که با او بدون ازدواج زندگی کرده یا می کند COMMON LAW و در هر دو حالت شامل همجنس یا جنس مخالف است.
 مقرریهای ماهانه ولفر (که نام جدیدش Ontario Worksو یاOW  ) ست و در ایران به آن خدمات رفاه و تامین اجتماعیمی گویند) به افراد یا والدین سالم و بیکار و یا کسانی که منتظر دریافت بیمه بیکاری و یا هر نوع مقرری دولتی دیگر هستند، به صورت چک یا واریز ماهانه به حساب بانکی شخص مربوطه پرداخت میشوند. این مقرری بسته به هر پرونده ممکن است که متغیر باشد.  

افراد بیمار یا ناتوان جسمی یا روحی میتوانند از مقرری بیشتر و با شرایط سهل تر و برای مدت طولانی تر دیگری به نامOntario Disability Program(ODSP)استفاده کنند که هزینه های اضافی بهداشتی و تغذیه ای و غیره را هم به صورت اضافی می پردازد (البته با تجویز پزشک خانوادگی و یا بنا به تقاضای کتبی شخص متقاضی…)

برنامهODSP (1)شامل دو نوع کمک به شما است: مالی(Income Support) و پیدا کردن شغل(Employment Support).

مزایایODSPبسته به شرایط هر متقاضی متغیر است.  

کسانیکه زیر پوشش این برنامه ها "نیستند" (و یا به صورت جزیی هستند) و در پایان سال دارای درآمد شغلی یا مشمول مالیات بالایی هستند می توانند برای کاهش پرداخت مالیات سالانه به دولت و دریافت سهمیه مالیاتیRefundبیشتری از دولت در زمان ارسال پرونده مالیاتی سالانه شان، از دو معافیت مالیاتی اضافی از کار افتادگی(Disability Tax Credit) وﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﻌﻠولان(Caregiver Credit) برای خود یا افراد خانواده یا والدینشان (که با آنها زندگی می کنند و درآمدی ندارند یا درآمد ناچیزی دارند) استفاده کنند که تاثیر بسیار زیادی در کاهش بدهکاری مالیاتی سالانه و افزایش سایر مقرری های ماهانه (از جمله مقرری های فرزندان زیر 18 ساله شان) دارد. 

 اگر تا به حال از این کردیت ها استفاده نکرده اید با حسابدارتان مشورت و اقدام کنید. اینها کردیتهای فدرال (سراسر کانادا) هستند و معمولا میتوانید تا 10 سال به عقب برگردید و از دولت فدرال کانادا تقاضای تصحیح پرونده های مالیاتی 10 سال اخیرتان ـ در اینمورد ـ کنید. در کانادا یارانه های ولفر وODSPباید در فرمهای مالیاتی آخر سال دریافت کننده اش اعلام شوند، اما از مالیات معافند.  

 سایت رسمی برای فرمهای OW/ODSP :

http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/index.aspx

مقرریهای سالمندان و بازنشسته ها

مقرری های سالمندان و بازنشسته ها شامل: از کارافتادگی (Disability Benefit)، بازنشستگیRetirement /OLD AGE SECURITY Pension)، بازماندگان زیر یا بالای 65 ساله(Survivors Benefit)، فرزندان بازماندگان، و پرداختی یکجا(LUMP SUM) به بازماندگان شخص بازنشسته است و همگی بستگی دارند به تعداد سالهای اشتغال، سن بازنشسته، تعداد و مقدار کسورات بازنشستگی او . این مقرریها برای کل کانادا (بجز ایالت فرانسوی زبان کبک) یکسان است و ماهانه از طرف دولت فدرال کانادا به صورت چک یا واریز به حساب شخص ذینفع پرداخت میشوند.

سن بازنشستگی در کانادا از 60 سالگی است. اگر در 60 سالگی برای بازنشستگی اقدام کنید شامل دریافت یارانه های ماهانه کمتری میشوید ولی درخواست های از 65 سالگی به بالا شامل دریافت یارانه کامل میشوند. مقرری های ماهانه بازنشستگی سالمندان (بجزSupplementها) در پایان هر سال مشمول مالیات میشوند

مقرری هایOld Ageسالمندان بالای 65 سال، که حداقل 10 سال (بعد از سن 18 سالگی) ساکن کانادا بوده و سایر درآمدهای سالانه شان کمتر از حد معینی است. سالمندانی که حداقل 20 سال یا بیشتر ساکن کانادا بوده اند حداکثر مقرری ماهانهOld Ageرا دریافت خواهند کرد و اگر در زمان دریافتش بیرون کانادا هم زندگی کنند مقرری شان قطع نخواهد شد و به حسابشان در آن کشور واریز خواهد شد. 

 سالمندانی که "بیرون کانادا" زندگی می کنند و کانادا را ترک کرده اند هم میتوانند برای مزایای بازنشستگی  کانادا اقدام کنند به شرط اینکه قبل از ترک دایمی کانادا و بعد از 18 سالگی حداقل 20 سال ساکن کانادا بوده باشند. برای "ساکنان" کانادا اما 10 سال یا بیشتر کافیست.

 مقرری اضافی Income Supplement برای کسانیست که مقرری ماهانه بازنشستگی وOld Ageآنها کافی نیست و نیاز به یارانه بیشتری دارند.   

clawback threshold  برای سال 2014  سالمندانی که  کل درآمد خالص سالانه شان (یعنی مجموع مزایای بازنشستگی و سایر درامدهای شغلی/از اجاره دادن املاک/سود سهام/بیزینس و غیره)  بیشتر از 71592 دلار (یعنی  clawback ) باشد باید مقداری یا تمام مقرریهایOld Ageرا به دولت پس بدهند (از چکهای ماهانهOld Ageبعدی شان کم خواهند کرد.) . 15 درصد اضافه درامدتان (یعنی اضافه بر 71592 دلار در سال 2014 )  تقسیم بر 12 ماه میشود و ماهانه از مقرری های بازنشستگی  12 ماه آینده تان کم میشود . برای سال 2015 هم این سقف $72,809 است.

 سالمندانی که کل درآمد خالص سالانه شان/2014  مساوی یا بیشتر از $116,000  باشد مستحق دریافت مقرری ماهانهOld Ageنخواهند بود. البته حسابدار شما میتواند (اگر متاهل هستید و همسرتان درامد سالانه اش بسیار کم است) با استفاده از فرمول .مالیاتیINCOME SPLITING  بطور قانونی درامد خالص شما را بین شما و همسرتان تقسیم SPLIT کرده و بدینگونه شما را به زیر اون سقف ها و لیمیت ها پایین بیاورد تا شامل این سختگیری ها نشوید.

Guaranteed Income Supplement- GISبه دریافت کنندگانOld Ageکه هیچ نوع درآمد دیگری ندارند یا درآمد ناچیزی دارند پرداخت میشود.
Allowanceرا به همسران 60 تا 64 ساله سالمندانی کهOld Age و GISمیگیرند میدهند.

Allowance for the Survivorرا به همسران کم درآمد 60 تا 64 ساله سالمندانی که فوت کرده اند میدهند.  

 سایت رسمی برای فرمهای OLD AGE/PENSION:

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/oas/pension/index.shtml

  

+ Link نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط اکبر شیخ زاده - تورنتو ak shikzade   | 
Copyright © 2006-2015. All rights reserved.
استفاده از اين مطلب در سایتها و وبلاگهاي ديگر، "با ذکر آدرس اين وبلاگ و نام نويسنده" آزاد است.
you are Allowed to Use The Content Of this weblog in other sites if you kindly mention this weblog's url address and its owner's name.

 

نوشته: اکبر شیخ زاده-تورنتو

مطالبی که در مورد مالیات شخصی و بیزینسی هر هفته درهمین صفحه می نویسم و هر هفته در صفحه 41 نشریه فارسی-کانادایی "شهرما" http://shahrema.org/shahrema-issue535/index.htmlو درین وبلاگ و در هفته نامه "ایران استار" IRANSTAR.COM برای استفاده دیگران منتشر میشه جنبه راهنمایی یا مشاوره قانونی ندارند و فقط برای اطلاع رسانی کلی است چراکه هر پرونده و کیسی شرایط خاص دارد. ضمنن بعضی اوقات برخی اصطلاحات انگلیسی به دلیل اشکال نرم افزاری ممکنه که برعکس نمایش داده شوند.

نظام مالیاتی توسط اداره مالیات فدرال کانادا CRA اداره مي شود. ادرس سایت رسمی این اداره cra-arc.gc.ca/ است.   

- 'business will' صاحبان بیزینس همیشه علاوه بر دوتا وصیت نامه معمولی (یعنی living will و regular will ) باید یک وصیت نامه بیزینسی 'business will'  هم داشته باشند تا اگر فوت کردند خانواده و کارکنان و مشتری ها و طلبکاران و غیره شان دچار سرگردانی و استرس نشوند. برای اینکار با وکیل مشورت و اقدام کنید. 

-  - نحوه قیمت گذاری بنزین در کانادا و رابطه اش با مالیات:هر لیتر بنزین شامل  Crude costs (قیمت نفت خام)  54 درصد،  Refining and market costs هزینه پالایشگاه، تعمیرات پمپ بنزین، حمل و نقل بنزین از پالایشگاه تا پمپ، هزینه های اداری، اجاره پمپ بنزین، دستمزد کارگران/ مخارج ماهانه پمپ بنزین و مقداری هم سود: 17 درصد، Federal taxes مالیات فدرال 12 درصد، Provincial taxes مالیات ایالتی 17 درصد.  

- CRA user ID and password برای دسترسی سریع و انلاین به تمام جزییات و نامه های مالیاتی و انجام تغییراتی از جمله تغییر آدرس/حساب بانکی/تصحیح های ساده پرونده و غیره هر کسی میتواند در سایت  CRA برای خودش یک پس ورد و یوزر نیم ایجاد کرده و افراد میتوانند یک وب پیج My Account و بیزینس ها My Business داشته باشند. پسورد و یوزر را CRA بین 5 تا 10 روز برایتان به ادرس تان در کانادا ( و یا تا 15 روز بعد به ادرس تان بیرون کانادا) پست می کند. اینگونه شما همیشه میتونید هرروز از ساعت 6 صبح تا 3 نیمه شب (به وقت شرق کانادا/امریکا) به اکانت مالیاتی تان دسترسی داشته و پرینت هم بگیرید. توجه داشته باشید که این سکیوریتی کد های مالیاتی هرکدام یک expiry date تاریخ انقضا دارند و هرچند وقت باید دوباره تمدید شوند.  وب پیج اصلی برای ثبت نام از سراسر دنیا www.cra-arc.gc.ca/loginservices است.

-  Telephone agents هر سال از February 16 تا April 30, برای تماس تلفنی با CRA میتونید از دوشنبه تا جمعه  از 9 صبح تا 9 شب، و شنبه ها از 9 صبح تا 5 عصر تماس بگیرید ,و سپس علامت * "ستاره " را فشار داده و با کارمندCRA صحبت کنید. . 1-800-959-8281 (Canada and United States) 

-Dealing with the CRA: اگر آدیت شده اید یا CRA از شما خواسته تا مفدار مالیات شخصی یا بیزینسی و بهره و جریمه penalty بسیار بیشتری - بیش از حد منطقی - بپردازید چند نکته مهم را باید بدانید: 

 Don't panicخونسرد باشید  : 

-CRA سالانه چندصدهزار آدیت شخصی و بیزینسی بر روی پرونده های مالیاتی انجام میده که حتا درصدی از آنها اتفاقن باعث "برگشت مقداری پول به شما" هم میتونه بشه بستگی داره به اینکه شما یا حسابدارتون چقدر از تفسیرها و قوانین مالیاتی اون سال مورد آدیت آگاه باشید و اینکه تا چه اندازه شما بتونید متودولوژی و منطق CRA را بررسی و به زیر سوال ببرید و evidentiary burden of proof (یعنی مدارک محکومیت شما توسط CRA ) را چالش و مردود کنید. 

   CRA doesn’t always get it right همیشه یاد داشته باشید که حتا CRA هم میتونه اشتباه کنه و یا حتا (اگر نامه های قبلی اش را نادیده گرفته باشید) میتونه برای شما صورت حساب های TAX BILL بسیار غیر منطقی و تخمینی بفرسته اگر شما جوابی در مهلت های قانونی که دارید ندهید . ضمنن تعدادی از آدیتورهای CRA بویژه در سالهای اخیر بسیار کم تجربه هستند و خیلی راحت توضیحات یا بعضی مدارک و رسیدهای شما را رد می کنند.و شما باید interpretation (تفسیرها) و  application of the facts (رابطه رسیدهای شما با مخارج مورد  آدیت شخصی/بیزینسی تان که در پرونده مالیاتی تان اعلام کرده یا می کنید) را با آدیتور / و سوپروایزورش به بحث بگذارید و برنده بشید..پس بسیاری اوقات "منطق و اثبات اینکه حرفهای آدیتور مطابق با قوانین مالیاتی نیستند" میتونه کیس را به نفع شما تغییر بده. 

- Act quickly همیشه نامه های دریافتی از CRA را بسیار جدی گرفته و در مهلتی که نوشته پاسخ دهید. بعدها هم برای اعتراضobjection تا 90 روز وقت دارید و حتا بعدش هم میتونید برای تمدید مهلت اعتراض مالیاتی  extension of time میتونید از CRA وقت بیشتری بخواهید. 

- burden of proof  اداره CRA معمولن برای مالیاتهای شخصی تا 3 سال و برای بیزینس ها معمولن تا 4 سال - در عمل- به عقب برمیگرده و re-assessment می فرسته. بنابراین شما حداقل باید برای اثبات مدارک و منطق تان آماده باشید. البته همه رسید و مدارک تان برای هر سال را باید تا 6-7 سال بعدش نگهداری کنید. 

- CRA doesn’t make ‘deals.این اداره با کسی "معامله" نمی کنه یعنی مثلن بگه "حالا باشه این مقدار بپرداز تا بیخیال بشیم". بلکه کیسها را بر اساس “ principled basis " یعنی موازین و منطق و تفسیرهای قانونی بررسی می کنه. بنابراین شما باید هنگام برخورد/اعتراض مالیاتی این آدیتور و سوپروایزورش را مجاب کنید که پوزیشن و ادعاهای شما از لحاظ "قانونی و منطقی" صحیح اند یعنی  correct in fact and/or lawاست .    

 -  Don’t bring a knife to a gun fight همیشه اختلاف نطرهای مالیاتی یعنی tax disputes ها با اداره مالیات صرفن یکسری "اعداد و فرمول های حسابداری یا حرف و عقیده" نیستند بلکه بر اساس اثبات مدارکonus of proof و    case law یعنی آخرین رای یک دادگاه مالیاتی برای کیس مشابه شما،  rules of procedure رویه و نحوه قانونی و منصفانه بررسی کیس مشابه شما، standard of proof استانداردهای اثبات حرف و مدارک،  و قوانین ارایه مدارک برای اثبات منطق و پوزیشن شما یعنی rules of evidence باشد. دست خالی به ملاقات آدیتور رفتن یعنی بدون سلاح و تاکتیک و استراتژی و هدف و پشتیبانی و منطق به جنگ رفتن است.

- Taxpayers’ Ombudsman هر وزارتخانه و سازمان دولتی در کاناد برای خودش یک نوع "کدخدا"/میانجی/سنگ صبور مثلن" داره که بهش "آمبودزمن" میگن اما ایشون فقط شکایات "برخورد"های اداری کارمندان دولتی با مردم یعنی شکایتهای service-related complaints  را از مردم دریافت کرده و فقط میتونه به رییس کل یا وزیر  "گوشزد کنه و پیشنهاداتی" بده اما قدرت اجرایی و حق دخالت در کار کارمندان/آدیتورهای مالیاتی را نداره. فقط اگر از نحوه "برخورد" این آدیتور شاکی بودید میتونید با ایشون در سایتCRA تماس بگیرید.    

 - Begging is a last resort

اگر شما هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ندارید یا اصلن نمی خواهید این TAX BILL را دنبال و چالش DISPUTE کنید و فقط می خواهید اون بهره و جریمه اش را چانه بزنید میتونید از آدیتور بخواهید تا اینها را حذف یا کمتر کنه که البته بستگی به نطر سوپروایزورش داره و خودش تصمیم گیرنده نهایی نیست ولی فقط میتونه به سوپروایزورش "پیشنهاداتی" بده. که اون هم بستگی داره به سابقه مالیاتی و شرایط مالی/خانوادگی/شخصی فعلی شما. و اینکه ناتوانی شما در پرداخت بهره و جریمه بخاطر شرایطی "دورتر و فراتر از اختیارات شما" باشه. 

-  get help بسیاری از وکلای مالیاتی یا حسابداران کارهای   tax dispute resolution و l itigationانجام نمیدهند . پس باید ابتدا با خود حسابدارتون صحبت کنید . یا در اینترنت یا از اشنایان در پیداکردن یک متخصص audit dispute کمک و همفکری بگیرید.

 - charitable donations همیشه اگر متاهل یا COMMON-LAW هستید تمام رسیدهای خیریه را در فرم مالیاتی همسری که درامد "بیشتری" داره وارد کنید تا کردیت و برگشت مالیاتی بیشتری از دولت بگیرید چراکه ایشون در تکس براکت tax bracket بالاتری قرار داره و درصد بیشتری بهش بر می گرده (برای اینکه درصد بالاتری -در مقایسه با همسر کم درامدش- هم مالیات ازش گرفته شده.).

 

+ Link نوشته شده در  دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت 7:56  توسط اکبر شیخ زاده - تورنتو ak shikzade   | 
Copyright © 2006-2015. All rights reserved.
استفاده از اين مطلب در سایتها و وبلاگهاي ديگر، "با ذکر آدرس اين وبلاگ و نام نويسنده" آزاد است.
you are Allowed to Use The Content Of this weblog in other sites if you kindly mention this weblog's url address and its owner's name.

 

نوشته: اکبر شیخ زاده-تورنتو 

مطالبی که در مورد مالیات شخصی و بیزینسی هر هفته درهمین صفحه می نویسم و هر هفته در صفحه 41 نشریه فارسی-کانادایی "شهرما" http://shahrema.org/shahrema-issue534/index.htmlو درین وبلاگ و در هفته نامه "ایران استار" IRANSTAR.COM  برای استفاده دیگران منتشر میشه جنبه راهنمایی یا مشاوره قانونی ندارند و فقط برای اطلاع رسانی کلی است چراکه هر پرونده و کیسی شرایط خاص دارد. ضمنن بعضی اوقات برخی اصطلاحات انگلیسی به دلیل اشکال نرم افزاری ممکنه که برعکس نمایش داده شوند.

نظام مالیاتی توسط اداره مالیات فدرال کانادا CRA اداره مي شود. خلاصه نام این اداره CRA است. ادرس سایت رسمی این اداره cra-arc.gc.ca/ است.  

- Employment Standards inspection - در انتاریو در 10 نوامبر 2014 اداره ES که از منافع پرداخت دستمزدکارمندان/کارگران حمایت می کند تغییرات مهمی را تصویب و به اجرا گذاشته که خودتان میتوانید در سایت اینترنتی اش www.labour.gov.on ببینید. یکی ازین تغییرات مهم اینست که قبلن کارکنان فقط 6 ماه فرصت بازپس گیری دستمزدهای پرداخت نشده شان داشتند اما از سال 2015 به بعد "تا 2 سال" وقت شکایت و پیگیری دارند. دوم اینکه قبلن کارکنان فقط تا حداکثر 10 هزار دلار از دستمزدهای پرداخت نشده شان را میتوانستند از صاحبکار بگیرند اما از سال 2015 این لیمیت برداشته شده و نامحدود است. پس صاحبکاران باید این تغییرات را جدی بگیرند. 

 به همین دلیل هم بازرسانش را بصورت رندوم به تمام بیزینس ها می فرستد که جزییات اوراق پرداخت دستمزد PAYROLL به کارکنان بیزینس ها را بصورت رندوم/برای مثلن از یکماه تا سه ماه بازبینی کنند. این بازرس ها با اتومبیل سفید دولتی به بیزینس ها می روند و ابتدا پرسشنامه ای را با حضور صاحب بیزینس پر کرده سپس PAYROLL اش را بررسی کرده و بعد هم یکی از کارکنان بیزینس را بصورت رندوم انتخاب و به گوشه ای برده و پرسشهایی از او درباره نحوه رفتارها و پرداختهای این بیزینس به کارکنانش می پرسند. جریمه های صاحبکاران بخاطر عدم رعایت قوانین پرداخت صحیح حقوق به کارکنان از 250 دلار تا 250 هزار دلار و حتا زندان است. ویدیویی هم درین مورد در سایت این اداره هست که حدود شش دقیقه است و میتوانید ببینید.   

-FLIP کردن املاک/کاندو/خانه/کاتیج/خانه قایقی/خانه موبایل/زمین در چند سال اخیر زیر ذره بین CRA است و دیر یا زود نوبت بررسی و آدیت به اشخاص/بیزینس ها خواهد رسید بویژه خریداران/فروشندگان/بساز بفروشها/بیلدر ها/و نمایندگان REAL ESTATE AGENTS هایی که خرید و فروشهای زیادی (بنام و در مالکیت خودشان) داشته اند.  

 معمولن CRA صبر می کند تا این لیمیتDEADLINE زمانی دوساله ای که برای CLAIM کردن کردیت مالیاتی  GST/HST دارید تقریبن تمام شود و سپس به سراغ شما می آید .CRA اطلاعاتش را از بیلدرها، شهرداری ها که مالیات PROPERTY TAX از شما می گیرند، وکلای املاک، و آدیت هایی که روی REAL ESTATE AGENT ها و خریداران املاک انجام می دهند و همچنین از خبرچین/ tips ها، همسران جداشده یا ناراضی از دیگری، و شریکهای بیزینسی که با هم دچار اختلاف مالی اند و دادگاههای خانواده و بیزینسی و غیره کسب می کند. هرچه که CRA دیرتر به سراغ این افراد بیاید به نفع CRA است: هم بهره/جریمه/دیرپرداختهای مالیاتی اش روزانه بیشتر و بیشتر میشود ، و هم مهلتDEADLINE های اعتراض و OBJECTION/APPEAL این افراد به سر رسیده و گذشته و قابل برگشت/استفاده نخواهد بود.

 کسانیکه دایمن با خرید/فروش/واگذاری ASSIGN مالکیت "سریع" املاک سودهای زیادی به جیب زده و مالیات بر درآمدی بابتش نداده اند سوژه رادار CRA قرار گرفته اند.این سوژه ها کیس به کیس بررسی و آدیتAUDIT میشوند. مثلن بیلدرها یا REAL ESTATE AGENTS ها یا کسانیکه شغل اصلی شان در رابطه با ساختمان و  CONSTRUCTION است و دایمن خانه ای را بازسای و مدت چندماهی در ان زندگی کرده و آنرا می فروشند و اینکار را تکرار می کنند "صد در صد سود خالص" فروشهایشان بعنوان درامد BUSINESS INCOME همانسال محسوب میشود بعلاوه جریمه و بهره و دیرپرداخت مالیاتی که دهها هزار یا چند صدهزار دلار میتواند بشود بعلاوه 13 درصد هم مالیات فروش GST/HST.

- LATE FILINGS اگر تا بحال برای سالهای قبل پرونده/فرم مالیاتی پر نکرده اید: شما میتوانید تا حداکثر 10 سال به عقب برگشته و فرم مالیاتی شخصی پر و به CRA ارسال کنید و یا تغییراتی در پرونده های تا 10 سال قبل تان انجام دهید و مالیاتهایی پس بگیرید و یا بپردازید. 

ــVoluntary Disclosures Program- اگر در سالهاي گذشته درآمدي مخفي و اضافي داشته ايد و در فرمهايتان به CRA نگفته باشيد و هنوز CRA نمي داند: اگر خودتان آن را داوطلبانه تحت برنامه VDP به دولت اعلام کنيد دولت هم شما را" جريمه PENALIZE " نخواهد کرد. برای این کار باید فرم یک صفحه ای ساده RC199 را از سایت CRA دانلود و پر کرده و به آدرسی که در همان فرم است پست کنید تا حداکثر تا 2 هفته بعد CRA با شما برای ارایه اطلاعاتتان تماس بگیرد. 

 ABILs - اگر در سال 2014 سهمی در یک یا چند بیزینس کورپوریشن داشتید و ضرر کردید یعنی business investment losses داشته اید و هیچ امیدی برای بازگشت این ضرر نیست و یا این بیزینس ورشکست شده میتوانید تا حداکثر "نصف" این ضرر را، تحت شرایط خاصی ، در فرم مالیاتی شخصی سال 2014 تان نوشته و علیه سایر درامدهایتان استفاده کنید تا کردیت مالیاتی بیشتری به شما برگردد. این کاملن متفاوت است با ضررهای CAPITAL LOSS .  

- Canada Savings Bonds اگر در اوراق سهام دولتی کانادا سرمایه گذاری کرده اید و سالانه سود/بهره بانکی به شما پرداخت میشه باید بدانید که این CSBs ها دو نوع هستند: regular سود معمولی و سود مرکبcompound interest . معمولی ها "سالانه" سودش را بانک به شما می پردازد ولی compound ها فقط بعد از فرارسیدن سررسیدش matures /cashed in به شما میدهند. اما در هر حالت بانک در پایان سال برای شما یک رسید T5 میفرستد و باید آن را در فرم مالیاتی تان به CRA اعلام کنید.

  -SPOUSAL RRSP اگر یکنفر درامدش خیلی بیشتر از همسرش است و در حساب RRSP اش پس انداز بسیار بیشتری نسبت به همسرش دارد ، وهمسر "کم درامد" حساب پس انداز  RRSP ندارد و اگر هم دارد پس انداز خیلی کمی در آن است : همسری که درامد بیشتری در سال 2014 داشته میتواند برای کمتر کردن بدهی مالیاتی اش به دولت : مقدار پولی را (تا حداکثر لیمیت rrsp contribution همسرش ) در حساب RRSP همسر کم درامدش بریزد و به موسسه مالی/بانک بگوید که نام همسر "پردرامد" را بعنوان CONTRIBUTOR و نام همسر "کم درامد" را بعنوان ANNIUANT در رسید RRSP CONTRIBUTION همسر "پردرامد" بنویسد.  اینجوری همسر "پر درامد" میتواند آن واریز را در لاین شماره 208 فرم مالیاتی خودش استفاده کرده و کمتر مالیات بدهد، و همسر "کم درامدش" هم صاحب و مالک آن پس انداز خواهد بود. البته اگر همسر "کم درامد" در ظرف "دو سال آینده" مقداری و یا تمام این پول واریز شده را از این حساب برداشت کند باعث خواهد شد که همین مقداری که برداشت می کند جزو درامد اضافی همسر "پردرامد" محسوب خواهد شد و همسر "پردرامد" باید بابتش مالیات بپردازد. اما از سال سوم به بعد این قانون وجود نخواهد داشت . 

ــ Selling your home : اگر خانه يا آپارتمان تان را هيچگاه ــ قسمتي يا تمام آن را ــ اجاره نداده ايد و يا هيچگاه از قسمتي يا تمام آن به عنوان کسب و کار استفاده نکرده باشيد ــ و آن را بفروشيد هيچ مالياتي به سود خالص حاصل از فروشش تعلق نمي گيرد و ضمنا اگر از بابت فروشش ضرر کرده ايد اين ضرر هم به هيچ وجه در فرم مالياتي تان وارد نمي شود.
ولي اگر غير از اين بوده بايد تمام جزييات خريد و فروشش را در پرونده مالياتي تان بنويسيد و ضرر و زيانش را اعلام کنيد که به آن Capital Gain / Loss مي گويند. اگر بيش از يک خانه يا آپارتمان داريد بايد فقط يکي از آنها را به عنوان محل اصلي زندگي يعني Principal Residence و بقيه را به عنوان سرمايه ذاري INVESTMENT PROPERTY در نظر بگيريد و اعلام کنيد. 

ــ اگر در سال 2014 در بيش از يک ايالت کانادا زندگي يا تحصيل يا کار مي کرده ايد حالا بايد فرمهاي مالياتي مربوط به آن ايالتي که شما وابستگي سکونتي بيشتري يعني Residential Ties به آن داشته ايد را پر کنيد. مثلا اگر بيشتر سال را در انتاريو ساکن بوده ايد ( آدرس و گواهينامه و تلفن اصلي و غيره تان مال انتاريو بوده) ولي مثلا در ايالت آلبرتا يا کبک و غيره کار يا تحصيل مي کرده ايد بايد فرمهاي مالياتي ايالت انتاريو را پر کنيد. 


ــ اگر در سال گذشته از کانادا براي هميشه به کشور ديگري مثلا امريکا مهاجرت کرده ايد بايد فرمهاي مالياتي همان ايالتي از کانادا که روزهاي آخر ــ قبل از مهاجرت به مثلا امريکا ــ در آن زندگي مي کرده ايد را پر کنيد. بروشورهاي مالياتي زير را در اين زمينه مي توانيد مجانا از دولت گرفته و مطالعه کنيد: T4058-T4144-T4145-T4055-T4056-T4131  


ــ RRSP deduction limit : يعني حداکثر پولي که مي توانيد تحت نام RRSP Deduction از درآمد مالياتي تان کم کنيد و کمتر ماليات بدهيد. اين حداکثر را هميشه مي توانيد در پايين فرم تشخيص مالياتي سال قبلتان يعني NOA ببينيد..

- RRSP يک نوع حساب بانکي بازنشستگي غير دولتي است که خودتان با مراجعه به بانک يا ساير موسسات مالي براي زمان بازنشستگي تان باز مي کنيد و اداره ماليات هم آن را قبول مي کند. روي پولهاي شما در اين حساب مقداري بهره بانکي ماهانه يا سالانه يا روزانه اضافه ميشود و اين بهره ها شامل ماليات نمي شوند ( به شرطي که بلافاصله پس از شروع سن بازنشستگي تان اين حساب را به حساب ديگري به نام RRIF تبديل کنيد و ماهانه از آن مقداري برداشت کنيد.)  


ــ اگر با استفاده از پولهاي حساب RRSP سرمايه گذاريهاي مختلف کنيد مثلا سهام mutual funds و غيره بخريد و ضرر کنيد اين ضررها را نمي توانيد در فرم مالياتي تان عليه ساير درآمدها استفاده کنيد. ضمنا کميسيون ها و کارمزدهاي بانکي حاصل از خريد يا نگهداري يک حساب RRSP را هم نمي توانيد به عنوان هزينه و expense در پرونده مالياتي استفاده کنيد.

 اگر درآمد خيلي زيادي داريد سعي کنيد هر سال فقط همان حداکثر deduction limit را بخريد. البته اگر تا دو هزار دلار هم بيشتر يعني Over Contribution جريمه نمي شويد اما بيشتر از دو هزار دلار بخريد بايد ماهانه يک درصد به اداره ماليات جريمه بدهيد ( تا زماني که آن را به بانک پس نداده باشيد و فرم خاصي براي اداره ماليات برايش پر نکرده باشيد) .. اين Over Contribution را به هيچ وجه نمي توانيد امسال در مالياتتان استفاده کنيد. خلاصه مواظب اين نوع جريمه ها باشيد

- POST PROCESSING REVIEW هر ساله در ماه هاي جولاي تا دسامبر CRA تعدادي از پرونده ها را به صورت شانسي و Random براي بازبيني رسيدهاي مختلف ــ بسته به هر پرونده ــ انتخاب و از شما آن رسيدها را مي خواهد. به اينکار Review مي گويند که کاملا فرق مي کند با Audit .... آديت شدن يعني مرور کامل و همه جانبه و معمولا دو تا شش ساله  پرونده ها و حسابهاي بانکي گذشته و حال شما .... شما هميشه بايد تا شش سال بعد از انجام هر پرونده تمام رسيدهاي درآمد و مخارجي را که در آن پرونده اعلام کرده ايد نگهداري کنيد تا مشکلي برايتان به هنگام بازبيني توسط دولت پيش نيايد. بيزينس ها بايد تا هفت سال نگهداري کنند.

ــ براي تعيين و معرفي شخصي ديگر به عنوان نماينده مالياتي تان به دولت (يعني همان  AUTHORIZATION وکالتنامه مالياتي) بايد فرم T1013 را که خيلي هم ساده است پر کرده به اداره ماليات بفرستيد..از همين فرم هم مي توانيد براي کنسل کردن وکالتنامه هاي قبلي استفاده کنيد. نيازي به مراجعه به وکيل هم نداريد. براي صاحبان بيزينس هم فرم ديگري در سايت اداره ماليات هست که آنهم نيازي به تاييد وکيل ندارد.

ــTuition transfer  اگر يک يا چند تن از فرزندانتان در سال 2014 به کالج يا دانشگاهي در داخل يا خارج کانادا شهريه پرداخته اند ــ حتي اگر آن شهريه را از طريق وام دانشجويي دولتي پرداخته اند ــ و حتي اگر با شما يا همسرتان زندگي نمي کرده اند ــ طبق فرمولهاي خاصي مي توانيد به معافيت هاي خودتان منتقل transfer کنيد تا کرديت مالياتي بيشتري از دولت بگيريد.  ــ هر يک از رسيدهاي شهريه هاي کالج يا دانشگاه بايد بيشتر از يکصد دلار باشند. شهريه هاي يکصد دلار يا کمتر را نبايد در فرم مالياتي استفاده کنيد. 

 

+ Link نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:57  توسط اکبر شیخ زاده - تورنتو ak shikzade   | 
Copyright © 2006-2015. All rights reserved.
استفاده از اين مطلب در سایتها و وبلاگهاي ديگر، "با ذکر آدرس اين وبلاگ و نام نويسنده" آزاد است.
you are Allowed to Use The Content Of this weblog in other sites if you kindly mention this weblog's url address and its owner's name.

 

نوشته: اکبر شیخ زاده-تورنتو

مطالبی که در مورد مالیات شخصی و بیزینسی هر هفته درهمین صفحه می نویسم و هر هفته در صفحه 41 نشریه فارسی-کانادایی "شهرما" http://shahrema.org/shahrema-issue533/index.htmlو درین وبلاگ برای استفاده دیگران منتشر میشه جنبه راهنمایی یا مشاوره قانونی ندارند و فقط برای اطلاع رسانی کلی است چراکه هر پرونده و کیسی شرایط خاص دارد. ضمنن بعضی اوقات برخی اصطلاحات انگلیسی به دلیل اشکال نرم افزاری ممکنه که برعکس نمایش داده شوند. 

نظام مالیاتی توسط اداره مالیات فدرال کانادا CRA اداره مي شود. خلاصه نام این اداره CRA است. ادرس سایت رسمی این اداره cra-arc.gc.ca/ است. 

- CRA یک بخش جدیدی در سایتش ایجاد کرده بنام  Liaison-Officer-Initiative -یا به اختصار  LOI که هدفش کمک و راهنمایی به افرادی است که سعی در ایجاد بیزینس در کانادا دارند. 

-   CRA بخش جدید دیگری که در سایتش برای صاحیان بیزینس ایجاد کرده Small-Business-Checklist است که گام به گام شما را راهنمایی می کند.  

- CRA اخیرن یک  mobile-app هم برای بیزینس های کوچک تا متوسط ارایه داده که صاحبان بیزینس در کانادا بعد از ثبت نام در آن میتوانند همیشه اتوماتیک وار هشدار و تذکرات لازمه در مورد تاریخ هایی که مالیات یا پرداختهای مالیاتی و یا اسال مکاتبات و فرمهای مالیاتی شان به دولت نزدیک میشود را دریافت کنند و مهلت ها را یادشان نرود. 

- CRA  یک سرویس جدید دیگری که برای افراد و بیزینس ها ایجاد کرده  pre-authorized-debit یا به اختصار  PAD است که شما بتوانید به هر بانکی که باهاش حساب دارید اجازه بدهید تا در روزهای معینی از ماه فلان مقدار پول/پیش پرداخت به حساب اداره مالیات بپردازد .    

- Agent-ID-number هربار که با اداره CRA /مالیات تماس می گیرید کارمند CRA باید به شما شماره کد کارمندی اش یعنی آیدی نامبرش را بدهد. اینهم یک تغییر جدید در سیستم اطلاع رسانی CRA به مالیات دهندگان است.

 -TIP  تمام کسانیکه راننده تاکسی، آرایشگر، گارسن رستوران، پارکینگ واله و خلاصه هرکسی که  Tips انعام از مشتری دریافت می کند همیشه این انعام ها را (اگر صاحبکارش در فرم T4 سالانه  اش اضافه نکرده) باید آخر سال در فرمهای مالیاتش در لاین شماره 104 بنویسد. اخیرن اداره مالیات کانادا در حال ردیابی این درامد در پرونده های مالیاتی این سری افراد است.  

-LANDLORDS کسانیکه مستاجر دارند حتمن باید در فرم مالیاتی شان درامد اجاره و هزینه هایش را اعلام کنند چراکه مستاجرها هم نام و ادرس صاحبخانه و میزان اجاره ای که به او پرداخته اند را همیشه در فرم مالیاتی شان به CRA اعلام می کنند.

- - همیشه باید تمام درآمدهای مالیات پذیرتان "از تمام دنیا " ( world-income ) را در فرمهای مالیاتی شخصی هرسالتان اعلام کنید ، مگر اینکه بیش از ۱۸۳ روز (شش ماه) "بیرون "کانادا بوده باشید و از لحاظ "رابطه اقامتی" تان با کانادا non-resident یا تازه وارد ( new-resident )باشید.  

-DEADLINES مهلت ارسال پرونده های مالیاتی افراد صاحبکار و صاحبان مشاغل آزاد ( یعنی self-employed) و همسرشان تا ۱۵ ماه جون است. اما مبلغ بدهکاری مالیاتی باید تا ۳۰ اپریل به دولت پرداخت شود تا شامل بهره و جریمه نشود. کسانیکه بدهکاری مالیاتی دارند همیشه مبتوانند بصورت قسطی و ماهانه هم بپردازند..کسانیکه بدهکاری مالیاتی "ندارند" هیچ مشکلی ندارند و جریمه ای هم نمی پردازند حتی اگر چند سال هم دیر اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی کنند. 

- کسانیکه بیزینس یعنی OPERATING-COMPANY  دارند و این بیزینس علاوه بر پول نقدCASH-ASSETS زیاد و سودهای انباشت شده سالهای قبلی اش یعنی RETAINED-EARNINGS همچنین capital-assets یعنی داراییها و املاکی هم زیر نامش ثبت کرده باید برای حفظ این داراییها ، قبل از اینکه از سوی مشتریان و یا هرکسی علیه اش ادعای خسارت بشود  باید یک HOLDING-COMPANY ثبت کرده و مالکیت تمام این داراییها/املاک را زیر اسم این HOLDING-COMPANY  کند تا آنها را در دادگاهها از دست ندهد. سپس این املاک/داراییها/capital-assets  را به OPERATING-COMPANYاش اجاره/lease یا وام بدهد.  و این پولهای نقد یعنی CASH-ASSETS را به هولدینگ کمپانی اش بصورت  DIVIDEND یعنی سود سهام بپردازد تا کمتر مالیات بدهد. این یکنوع برنامه ریزی مالیاتی TAX-PLANNING پیچیده است که حتمن باید توسط یک وکیل مالیاتی TAX-LAWYER برای شما انجام بشه.  

-PROFESSIONAL-CORPORATIONS پزشکان، وکلا، حسابداران، روانشناسان و خلاصه تمام پروفشنال هایی که برای ارایه سرویس به مشتری حتمن باید عضو رسمی انجمن های تخصصی شغلی شان باشند اگر می خواهند برای کمتر مالیات دادن، یک شرکت بصورت کورپوریشن ثبت کنند& شامل محدودیت های زیادی حتا در نحوه بکار بردن نام بیزیس و واژه ها و جملاتی که در اوراق ثبت آن می نویسند هستند.  مثلن این کورپوریشن نمیتواند هیچ فعالیت دیگری ، بجز همین حرفه تخصصی، داشته باشد، و یا مثلن سهامدارانش حتمن باید خودشان هم عضو فعال همان انجمن تخصصی همان ایالت باشند ، و مثلن نمیتوانند داراییها/سودهای آن کورپوریشن را صرف خرید یا انجام بیزینس دیگری که ربطی به آن شغل/حرفه تخصصی شان ندارد کنند. البته هر ایالت و هر انجمنی میزان محدودیت/سختگیری متفاوتی دارند و مثل هم نیستند و یا حتا با سکوت در بعضی موارد نوعی چراغ سبز  هم نشان داده اند. پس دقت ،در ثبت کورپوریشن برای افراد پروفشنال، بسیار مهم است.  

 - TAXI-DRIVERS رانندگان تاکسی هم که سالها درامد نقدیCASH داشته اند در چند سال اخیر بخش مهمی از این درامدها را بصورت واریزdeposit در حساب بانکی شان و نقد کردن کردیت کارتها دریافت می کنند و اگر از سوی CRA آدیت AUDIT شوند تمام حسابهای بانکی شان و بویژه تمام DEPOSIT هاشان بعنوان درامد محسوب میشود مگر آنکه برای بعضی DEPOSIT ها که ربطی به تاکسی نداشته توضیح منطقی داشته باشند.

 

+ Link نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 14:2  توسط اکبر شیخ زاده - تورنتو ak shikzade   | 
Copyright © 2006-2015. All rights reserved.
استفاده از اين مطلب در سایتها و وبلاگهاي ديگر، "با ذکر آدرس اين وبلاگ و نام نويسنده" آزاد است.
you are Allowed to Use The Content Of this weblog in other sites if you kindly mention this weblog's url address and its owner's name.